Latest

Hybrider visar vägen för framtiden

Intresset för att odla höstkorn ökar. Sådden av höstkorn 2015 uppgick till 18300 hektar vilket är näst intill en fördubbling i jämförelse med femårsgenomsnittet. Hybridsorterna introducerades på den svenska
Read More